Vissza a főoldalra


A LÉT DICSÉRETEHATODIK SÍP
BUDAPEST-UNGVÁR
1991


... Finta Éva ma már Magyarországon él, családjával együtt. Kötetének anyaga azonban még teljes egészében Kárpátalján fogant s élményeinek mélységéből és intenzitásából kitűnik, hogy nem is fog onnan sohasem elszakadni. S miért is tenné? Ez a föld nevelte őt fel, s ha akarná sem tehet mást, mint hogy hűséges marad hozzá. Erre kötelezi becsülete, lírájának megkapó pátosza, természetes, földközeli hangvétele. S lebírhatatlan büszkesége és ragaszkodása ahhoz, hogy ő az, aki - sorsával, helyzetével, kapcsolataival, egész egzisztenciájával. Megkínzott és ambiciózus lélek, aki jottányit sem enged szuverenitásából, s azt akarja, hogy így, a maga valóságában fogadják el őt, így vállalják vele a szolidaritást, így értsék meg. S bizonyos vagyok benne, hogy akik elolvassák kötetét, készen is állnak majd a befogadásra, a megértésre.

Juhász Mária
 TARTALOMJEGYZÉK          A LÉT DICSÉRETE    Változatok a teljességre

    a sárral összenőtt a lét
    a világossal a sötét
    a zölddel minden, ami más:
    a színes és a hervadás -
    magammal, ami nem vagyok
    veled, aki már én vagyok
    s Vele, ki mindketten leszünk
    mert Benne újjászületünk.
    az agyaggal testvér a tűz
    a tűzzel: ami összefűz
    a múlással a születés:
    teremt a kés, amikor vés -
    kikönyököl a végtelen
    a résnyi semmiségeken
    így fogja össze önmagát
    a kicsi és a nagy világ.
    szerkeszt az ember hallgatag
    kétéltű néma szavakat
    hogy kimondja a létezést
    amit az élet érte kért -
    a halak nyelvén mégse tud
    a titkok sem nyitnak kaput
    csak a hiány feszíti szét
    amit még eltitkol a lét.

    az ember hát a " nem lehet"
    kudarca ellen született
    s préseli önmagát a tág
    sarjadzó mindenségen át -
    az életmentő fájdalom
    vigyáz reá, amíg vakon
    kutatja ősi lényegét:
    hogy sárral összenőtt a lét.

    1986         Átváltozás

        I.

    Míg félelem életem éje,
    feléd, fény, én éber éleken át
    lábalok egyre,
    magamba zártan, sorsomba számkivetve,
    és karcol a penge idő
    sebhelyeket tenyerembe.

    Lám, asszony a gond, az idő,
    és asszony a gyermek, a játék,
    a tejszagú kis csecsemő,
    mind bársonyos kín meg ajándék
    a ránk zuhanó szerelemben,
    hol a test keseredve karolja a kínt,
    mit minden kéjen átlegyint
    a cél, az értelem,
    és végleges fényjelet éget
    a szemekbe, amíg élnek.

    Ily nyomokat viselő viselős,
    harci haragra nem éhes
    nők hada hordja jövőnk.
    Úgy áldd meg a könnyűt, a szépet.
    hogy sorsukon bélyeget éget
    mind, csillagsebeket,
    s a kék hegek, éber erekre kövültek,
    lesznek emlékezet.
    Az asszonyi égbolt félelem-csillagait
    ha lesni kívánod, megláthatod ott
    a halott idegek ideges merülését
    a test tömegébe,
    a mágneses áramerők ahogyan
    be-beszippantják az idő nyomait,
    de nem nyelik el, de visszalökik
    látóterünkbe, a fényre.

        II.

    Fekete angyalok odakinn,
    fehér angyalok idebenn.
    Az éjszaka könnye meleg vér
    a gyönge gyepen.
    Recsegő csont-feszülés a test:
    női feszület.
    Az idegek nyílzáporában
    a képzelet madara lebukik -
    véres vadászat ez.
    Itt elválunk egymástól, szerelem.
    Remeg a vas melegen tenyeremben,
    remeg a fém,
    és könnyű halottak hullnak elém:
    ők voltak a versek.

    Hol szavak belehelte jászol állott,
    emberiség, szülőszobátok
    ma sem kegyesebb.

        III.

    A könnyű álom nem adatik.
    A szakkönyveket férfiak írják,
    és nő szüli a gyermeket.
    Az idegek széttépett zongorahúrok,
    a test fekete dobozában
    elejtve lengenek.
    Ki varrja helyére a bátorságot,
    tökéletesre rostjainkat ki gyúrja?...
    Remeg és ráng testünkkel együtt
    az idegek zongorahúrja.

        IV.

    A síró száj harapna, szopna,
    már enne belőled a gyermek.
    Skizofrén öröm ez,
    mert félelem s fájdalom vernek még
    végig,
    a lélek zsibbadt vacogásban vérzik,
    s faggatja testedet.
    Hasad kiürült magház,
    keresed dobogását kicsi lábnak,
    pedig hihetetlen:
    szemeddel ő már nem láthat,
    elváltatok,
    a felezés végleges,
    magad vagy, amióta
    ő önmaga lett.

        V.

    A reggel kék ereket tereget,
    tárul a tér, tiéd már a terem,
    falain fáradt figyelem,
    falain figyelem és fény,
    de odaát
    kedves kicsi oák,
    a jövő és a jelen.

    1989            Hallgatódzva

    Csendcsíra. Bimbózó szavak.
    Ebihal-ének: minden embrió.
    Születik, fülem fordítom szívének,
    időnk, e mindnyájunkkal vajúdó.

    Gyerekholmikat gyűjt a költő.
    Egy vers-pelenka, - rékli készen is.
    És nem fél. Minden nagyhasú időnek
    ő szokta vinni bábás gondjait.

    Csak tisztán. Fehér-sterilen.
    Nagy a tét. Kényes az élet.
    A bűnösök most úgyis rendre vallják
    mások vétkét, s csöppet sem szerények.

    1980      Kokas Ignác "Elhagyom a falum"
   c. képe alá

    Ez a kicsi, összefogott,
    mindent szögekben alkotott
    jobbik felem.
    A tükör már nem engem mutat:
    az egymásba tolt tárgyakat,
    hol gaz simul a léc falába
    s a kis ház templomba, halálba,
    belém, képekbe,
    s mi így ketten:
    egy egyetemes alkotásba.
    De túl a vonalon,
    a másik oldalon,
    hol szitakötő vagyok s szélmalom,
    és kicsit angyal,
    Kondor Béla-szárny,
    hol fény és ég tereket
    tolnak mögém,
    most elszabadultan
    nem férek be a nagyobb keretbe.
    Furcsa, ha otthoni távlatra gondolok,
    mi csak templom, kereszt volt
    s munka.

    1979    A folytonosság margójára

    A szavak rabtartók: befognak.
    Lezár s bezár mindent a mondat.
    A pontot elhagyom - kilépek
    oda hol folytonos a lélek

    hol belelép az ősz a télbe
    s a tél a tavaszt hozza fényre
    és ágazik sarjadva dúsan
    a holtomiglan s azon túlnan -

    a kövek elporladva szállnak
    rózsává válnak és darázsnak
    a méhek édes mézén telnek
    a gömbölyű és bölcs szerelmek -

    a hiány sírásában ott van:
    "Anyaggá válni sose tudtam"...                Fohász

    Ím itt az ember, aki ért,
    és lát, és tudja a helyét,
    ha alszik, éber, mint a csend,
    térképezi a végtelent,
    és megvet minden ostoba
    gőgöt, mosoly az ostora,
    érti a múltat, a jövőt,
    mit rejtenek a temetők,
    a repülésben színjeles,
    de gyalog jár, mert így helyes -
    míg kitaposná az utat:
    segítsd, törékeny öntudat...              Tűztulipán
              
    (H. A. - nak)

    A fény ki-kialszik és éled,
    a homlokot éjbe meríti,
    máskor a tűz pirosába,

    gyújtogatója a lélek.
    Nem szánja és meg se segíti
    a bátrat a sors. De hiába:
    isteni rend van a gondban.
    Felfénylik, be-belobban
    a lélek tűztulipánja.

    Elhervad, aki bánja.

    1988    A lét dicsérete
    (szonettkoszorú)

    I.

    A fény felé az éjből felmerül
    az öntudatlan anyag, és halad,
    sorsát keresve, el se szenderül,
    hogy élettel döngessen falakat.

    A szervetlenből csobban, s egyedül
    - se ringatás, se édesvíz-szavak -
    nedvébe oldja, ami szervesül,
    az ősöket és mind a voltakat.

    Leendő múltak és jövők felé
    ekként halad a magzat és a mag.
    A holtak könnye lassan elereszt,

    mert lényegük most már mindenkié,
    mert lényegük, a törvény: megmarad,
    s kiteljesedni vágyik, szólni kezd.

    II.

    Kiteljesedni vágyik, szólni kezd
    a nőszirom, az ájtatos manó -
    anyám, jaj, fogd a kezem, ne ereszd,
    ha perzsel itt a fény vagy hull a hó.

    Mert nesztelen a perc, az év, s kikezd
    az elmúlás, a csontomig ható
    hiány, hogy nem vagy, s a száj hiába esd.
    már nem ringathat vers, se altató.

    A tested átszelik a bomló áramok,
    virág leszel, vagy kedves intelem,
    vagy mozdulat - már végleg elvegyül

    lét és tudat, s e kettőn átragyog
    a születés, de minden győzelem
    még áttetsző és könnyű, mint a tüll.

    III.

    Még áttetsző és könnyű, mint a tüll
    a győzelem, hogy így szerettelek.
    De lásd, a szándék félig teljesül.
    Másik felén a lét teremt eget.

    Sorsunk érdes vásznára felkerül
    a gének titka és a környezet.
    A szintézisben bátorság feszül,
    mely megtanít, hogy mit kell féltened.

    Így üldögél sorsán a rózsa is,
    és így tanulja dolgát a rigó.
    Így töpreng titkon, míg szárnyat ereszt,

    a lepkebáb, kit álma partra visz,
    s a rejtett vágy is, melynek lelke: szó,
    de már magára ölt egy földi mezt.

    IV.

    De már magára ölt egy földi mezt,
    és elvágyódik sok kis sejtelem
    oda, hol hangja hallik, és a test
    jelen, jövő és kedves védelem.

    Oda, hol sejtek páros száma kezd
    egy új tudást, amely a végtelen
    hajszálacskáján zászló, lengedez,
    két fél orcája iker-értelem.

    S a tengelyen a test úgy ül, ahogy
    bibe körül a szirmok: belenőve.
    De tudnod kell, a dal mitől derül,

    a sors a folytatásra mit hagyott,
    spirálisát a lét mivégre szőtte?...
    És megtudod, ahogy karodra ül...

    V.

    És megtudod, ahogy karodra ül,
    hogy minden lelkes, ami lenni tud.
    És minden érzi sorsát, és kívül
    marad a sok megjárhatatlan út.

    S az én-tudatba finoman vegyül
    a fajta-féleség, a múlt akut
    teremtésvágya, és e kör körül
    a mindenség gyűrűje összefut.

    A por kövül és elporlad a kő,
    és visszavált a kezdethez a cél,
    a változás oltárán gerjedez

    az örök tűz, a lángmadár-idő -
    de tudd, az ívelőben mily dac él:
    hogy teste sajdul, míg szárnyat ereszt.

    VI.

    Hogy teste sajdul, míg szárnyat ereszt:
    az élet vállalása így adott.
    És magasabban, mint a képzelet,
    a szimmetria tengelye ragyog.
    De mindenből az Én felel, a test
    élettöltése, lelkes lét-magok.
    Lázas mutatkozását megszeresd,
    hisz kicsinységben is megfér a sok.

    Sziszeghet rá a mélyből csönd, veszély,
    de változik, de vállal és feled,
    s e váltás változattá testesül.
    És új alakban ismét útra kél
    a folytatás, és már üzen neked,
    hogy élet lakik benne legbelül.

    VII.

    Hogy élet lakik benne legbelül:
    sajogják idegek, receptorok.
    A hüllők hite hidegen hevül,
    a farkas fájdalommal nem zokog -

    de bárhonnan jött, bármely faj közül,
    a mindenségen bárhogy osztozott:
    a kozmosz vérköréből részesül,
    a teremtésre formálhat jogot.

    A DNS kettős spirálja át-
    meg átszövi jövője bugyrait,
    négy bázisát, mint kezed a reteszt,

    egymásba zárja párosan, csodát
    teremtve, s hagyva veszni újra itt,
    akár madár, akár szőlőgerezd.

    VIII.

    Akár madár, akár szőlőgerezd:
    majd őseredetéhez visszahull.
    De két hiány közt léte gerjedez,
    idő és tér egyként belesimul.

    Az ősök harca küzdelemre edz,
    s e küzdelem már oldhatatlanul
    beléje forr, már lénye, mit kikezd
    a környezet, s hogy védelmet tanul,

    e védelem ismét jövőt vigyáz.
    Remélve féli, hogy mit porba karcol,
    s a híd, a part, s mit áthidal, a mély:

    a léte. Dolga: ez a folytatás,
    türemkedés. S a lassú, mély anyagból
    a fény felé az éjből partot ér.

    IX.

    A fény felé az éjből partot ér,
    zománcos, hártyás, ragacsos örömmel,
    ajkára hasad, rálibben a tér,
    a tágasság, amit még nem tömött el

    kudarc, szorongás, kurta szenvedély,
    és nem fordul még benne el közönnyel
    a vágy, a vér a teljesség kövér
    magátkínálásától, s újra föllel

    a létezőkben minden érdemest -
    úgy áll az áldott kéve-fény alatt,
    bízva, remélve, maga is előd,

    léttel fertőzött, kit már nem ereszt
    a telt varázslat - s mint kit elragad,
    mutatkozik a mindenség előtt.

    X.

    Mutatkozik a mindenség előtt,
    mert léte zsong e megmutatkozásban:
    álarcos árvák dzsungelébe nőtt
    örök magány, kis egyszemélyes állam
    Pedig bogár, pedig fűszál, mezők
    hűs hajlatán elveszvén, megtaláltan
    vékony fonál, a létezésbe szőtt
    hibátlan, teljes egység egymagában.

    Mutatkozik a mindenségbe zárt
    áramkörös, tengely-törvényű, kék
    bolygó előtt, hol észak s dél között

    buja tenyészet küldi himnuszát
    a csillagokba, léte rejtjelét:
    a születés, a folytatás örök.

    XI.

    A születés, a folytatás örök,
    titokbozótos remény ostora.
    Ölelik céltudatos vérkörök:
    hogy valahonnan és valahova.

    S ha elménkben szorongás hömpölyög,
    kétely matat, és izgat ostoba
    türelmetlenség, okos ösztönök
    fegyelme féltsen: ez a lét kora.

    S ha arcul ütne törpe gyávaság,
    és nyelveden a tisztaság: dadog -
    gondolj arra, hogy mennyi példa ér,

    mi mindent foghatsz bátorsággal át...
    Mutass a létre, s képzeld el, ahogy
    sugárban kúszik át testén a vér.

    XII.

    Sugárban kúszik át testén a vér,
    s a felszínen, amit majd kékre fest
    a bőr, az ér, dobogva partot ér -
    e lüktető bolygó törvénye esd

    belőle, és a dúsan telt gyökér
    kövér pöre a létért: hogy a test
    egyetlen léte önmagába ér,
    és ő maga a végtelenbe. Ezt

    zuhogja, súgja, görgeti, ahogy
    pompás burjánzásával felfigyel
    a szerves lét, és minden születőt

    magához von. Tükrében felragyog
    a kisded lét, megannyi törpe jel.
    S már feladat, hogy védened kell őt.

    XIII.

    S már feladat, hogy védened kell őt,
    az idegenségből felszólalót,
    ki bizton érti mind az elmenőt,
    a születővel vállalja a jók

    örök küzdelmét, kiben lenge nők,
    törékeny ifjak (kis papírhajók)
    ringnak, s ringatják a gyermek időt
    a mély vizek fölött, halk altatót

    dúdolva, mintha csak a víz csobog.
    Konok öröm és szerelem igáz
    fiút és lányt, és sok-sok ellökött,
    gazdátlan vággyal ütközik a jog,
    de törvényt hoz, rendszert teremt - vigyáz
    az anyagok s az emberek között.

    XIV.

    Az anyagok s az emberek között
    a törvény ül, éber vadmacska-szem.
    A lét ül vele szemben, és csökött
    rendünkről titkos jeleket üzen.

    Bogárba, fába - fajba öltözött,
    magát teremtő-pusztító üzem
    vegykonyhája ez, hol az ösztönök
    s az elrongyolt tudat között terem

    a termékenység, és e vegyipar
    újulni látszik selejtjeiben.
    Munkál a lét, míg meg nem semmisül

    a tűzgolyó fölöttünk, míg bizarr
    gyönggyé aszik, s mint újabb rejtelem:
    a fény felé az éjből felmerül.

    XV.

    A fény felé az éjből felmerül,
    kiteljesedni vágyik, szólni kezd,
    még áttetsző és könnyű, mint a tüll,
    de már magára ölt egy földi mezt.
    És megtudod, ahogy karodra ül,
    hogy teste sajdul, míg szárnyat ereszt,
    hogy élet lakik benne legbelül,
    akár madár, akár szőlőgerezd.

    A fény felé az éjből partot ér,
    mutatkozik a mindenség előtt
    a születés, a folytatás, örök

    sugárban kúszik át testén a vér -
    s már feladat, hogy védened kell őt
    az anyagok s az emberek között.

    1988
    VÉDELEM
    Védelem

    növessz magadra tarkálló eget
    mindentudót, halántékán delekkel
    csurogjanak arcodra alkonyok
    és mosdató esők: tavak jövője

    feküdj a fűben szürke kő gyanánt
    emeld magadra mind az árnyakat
    és lesd: a felhők dús rajzolatában
    mint lesz varázs az elhordott tudat
    mert átnyúlik az embernyi palánkon
    tudatlan ág, madárszárny, gyönge szó
    e pusmogó, terepszín hallgatásban
    így lesz a rejtőzés is látható      Tavasz 1989

    A csend tavasza.

    A béke java
    idegyűl tenyerembe.
    Ha szállna
    lepke, bogár,
    kis testű madár
    ötszirmú virágra meg ágra.
    Lapít az Isten is.
    Ezt az idillt
    hogy holnapig szét ne zilálja.           Szavak zöldben

    Zöldbe bújtatni szavainkat
    sárgába a nevetést
    pipacspirosba dalainkban
    a trillákat és kékbe
    a feledést

    zöldbe bújtatni szemünkben
    a pillantást, az odafigyelést
    bokorra-fára, odafújni
    a fűre a fényt
    a pihést

    zöldbe bújtatni a tájat
    a tereken a telelés
    nyomait, zöldbe mártva
    szavainkat s a csendben
    a zizegést

    zöldbe bújtatni a múlást
    az idő kis ökleit
    ahogy csapdos és rázza
    napjainkat: lobogóját
    az egekig.
    1990       Táj, fénybe mártva

    Szétporlik, fénybe száll a táj.
    Az almafák megejtett lányok.
    Virágzó, telt hasú anyák.
    Szemünkre lengetik a lángot,
    a szirmokat, fehér tüzet -
    az ágak pedig üszkösek
    néhol, s halottak, mint a bádog.

    Szétporlik, fénybe száll a kert.
    Az utcák kótyagos legények.
    Emelkednek és nekimennek
    a kék selyembe burkolt égnek.
    Zöld gesztenyék és jegenyék
    lobogva indulnak feléd -
    suhogva lengő lányka-léptek.

    Szétporlik, fénybe száll az ég,
    és szikra hull a ház falára.
    A cserepek tüzes vasak.
    Sziszegnek, s hömpölyög a pára.
    Egy nagy kohó vagyunk. Hiszed?
    Beolvasztjuk a hideget
    igyekvő nyarunk parazsába.       Dal

    Hogy zeng az ég, a szép vihar
    a nyárra vall, a nyárra vall.
    Aszott szavakra száll a dal,
    és gyöngyözik a málnagally.

    A nyárra vall, hogy átható
    meleg szavakkal száll a szó,
    és átkúszik a kerteken
    mint vadszőlő, az énekem.
    Terülj, eső, simítsd a fát,
    zengesd a csendes éjszakát.
    Dobolj a vastag kerteken,
    és hagyd, hogy ebből vers legyen.
    A szép viharban játszanak
    az árammá hasadt szavak,
    és csuklanak, ahogy nyelik
    az ég haragvó színeit.


            kánikula

    vörös lovon a nyár szökik
    zöld bojtjai még rúgkapálnak
    kiássa napjaim tövig
    hogy tollamból a vers kiszárad.

    nem baj mondom hisz nyár az így
    s kétségeimmel megitatva
    pár száraz sort dobolok itt
    egy félbe vágott sárga lapra.

    be is lehetne zárni már
    a műhely negyven fokra fűtve
    de ittmarasztal egy pohár
    jégbe hűtött nyugalom hűse.

    1979          Divertimento

    Ugye a nyárban nincs titok?
    Kitárva mind az ablakok
    s átbuggyan rajtuk, mint a füst
    az arany nap, a hold-ezüst.

    Ugye a nyárban nincs titok?
    Aranyhal vagy. A táj kifog
    és visszadob, az ősznek ad:
    tenyésztett köznapi halat.

    Átváltozás ez kedvesem
    érett eper a nyelveden -
    ugye a nyárban nincs titok?
    Kitelt a tér. Kimondhatod.

    1990    Ősz
         (madrigálok)


    Tűz

    Szemedre szürke selyme hull az ősznek,
    avar szagú, gomolygó pára, füst,
    a táj mögötte megfakult ezüst.

    De lépj közel, és már a színek győznek.
    A vérvörös, a bíbor és a sárga,
    sok tűzmadár, szárnyát az égre tárja.

    Lobog, remeg s a kékbe száll
    e földi, lángot köpködő halál.
    De nem madár, nem vulkán: csak teszi,
    hogy sorsukat magára vétkezi.


    Víz

    És súlyos selymeket sodor a Borzsa.
    Szaggatja, rontja fodrait a víz,
    míg apró, vékony szálakká fokozza.
    És szétlöki, eltünteti, ahogy
    dobálja mélyebb mélységekbe le,
    s már csak az ég ül rajta, és ragyog.

    A hídról látom még, hogy hull bele
    a barna ősz, ring rajta teteme.


    Nappal

    A reggelek már érdesek, kemények,
    a fény fehér sikoltás, jéghideg,
    a tárgyak átdöfik a békés kéket,

    a könnyű köd is gyorsan szétzizeg,
    ám délre minden tárgy aranyba fogva,
    és arany keretben a kék vizek,

    s ki nem voltál soha e fémnek foglya:
    az alkony rád dermeszti fogvacogva.


    Éjszaka

    Ólomkristály-harang az ég.
    Cseng-bong benne az este.
    A csillagok bevésett teste
    szikrákra hullik szét.
    Cseng-bong a mélykék, mélylila,
    áttetsző üveg-éjszaka.

    Jánosbogárka-csillagok
    zümmögnek ránk, amíg vacog

    a rideg éjszaka velünk,
    kik egyszer csillagok leszünk.


     Hideg

    Kék zeng, zizeg a zúzmara,
    sikong, roppan a zöld,
    ránk dohog varjak vezérkara,

    nyershús-szagú a föld.
    Foszlik a nyár maradéka,
    hóka és meggyötört.
    Nézz át a ködökön néha:
    vetkőzik a karcsú, a léha

    nyárfa, csak még a szalvia int
    vérvörösen, míg visszatekint.


     Meleg

    Csak a kályha, csak a radiátor
    duruzsol, hogy sose bánd,
    ha el kell válni a nyártól.

    Csak a szavak melege, csak a jámbor
    jóság tenyeredben, a zápor
    majd mindent szétmos, szétzilál,

    megdermeszt, csak a szerelem,
    az összetartozás az a hámor,
    hol tüzesen izzik a türelem,

    és újra virít a tavasz,
    bár a tél tüzet olt, behavaz.        Kép, paripával

    Parázsra fogott lovamat
    tüsszögteti az ősz-idő.
    Húzódjunk feljebb hát, ahol
    nem ér a dér, a köd, eső.

    Patája éles fényt dobog.
    Dús izmai közt hempereg
    a szél, mint ékes kacagás
    mint domb farán a kisgyerek.
    A fellegen virágnyomot
    perzsel patkója és az ég
    leküldi füstjét, illatát
    csillagos ernyőt nyitva szét.
    Így indulunk a tél elé
    hol ablakszemű angyalok
    meresztik sárga szemüket
    fejükön hattyúprém ragyog.           Októberi terzinák

    A könnyű fényt a táj magába oltja,
    de lényegülni hővé nem segíti,
    kering körötte, mintha lenne holdja.
    És lesi, testén sárgákat mint vetít ki
    a lomb-tükör, lomb-fény, a fény-virág,
    amíg vacog, ámul, hogy nem hevíti

    a fény testében zölddé a lilát.
    A hideg kék a víztükörre dermed,
    és vibrál, mint a vízcsepp, a világ.
    Kinyílik még a táj - kietlen termek,
    hűs csarnokok huzatja lengi át,
    s lefejti róla, mint ki gyöngyöt perget,

    az arany fürtöket: a lenge mát.
    Utána néznek még a bíbor, sárga
    és püspöklila arcú dáliák,
    de már hanyatlik fejükön a párta,
    s a jegenyék, e krónikás fiúk,
    az égre írják: mégsem volt hiába.         Erdőben

    Utaztass, erdő.
    Szálfáid közt villog a háttér.
    S vijjog az ég.
    Nem látni a kék habokat.
    Hallom azért,
    hogy hull a magas.
    Messze vérzik a sín.
    Táj,
    mit az est kiharap.         kertészkedés a balkonról

    voltam bolond ki oltogat
    rózsába bodzaágakat
    jázminbokorba jegenyét:
    a kicsi se legyen cseléd.

    izgattam szívvirág-tövet:
    ha már szegény, legyen tömeg
    akár az apró mézvirág
    járja be létünk udvarát.

    gyermekláncfűnek gyertya kell
    lámpája mikor alszik el
    árvácskának meg gyöngyvirág:
    fehérben szebb az árvaság.

    s mind e világnak sok fotós
    képrögzítő szem, ha a jós
    történelem majd elesik:
    emlékezzenek valakik.       FELTÁMADÁS
        Zsilipek

    ahogy csukott
    ahogy nyitott
    napokra duzzadt víz zubog
    s míg alszik álmosan a rend
    (körötte minden elpihent)
    csak benned csapkod nyugtalan
    s álomtalan e holt folyam
    és dobja napos szívedig
    fehér és kék halottjait.

    ahogy csukod ahogy nyitod
    az árnak szíved és ahogy
    robogsz magaddal és velük
    s ahogy a fény a menny elüt
    ahogy kitérsz ahogy maradsz
    ahogy belépsz és kinn maradsz...

    erőtlen zsibbadás ragyog
    mint kővel benőtt századok.

    1981    Részlet

    A minden nincs, csak vannak részek.
    Rakd össze, amit szétziláltak.
    És készen az élet.    Hajnali emlékezet
           (Anyámnak)

    Emlékezetem őriz
    - testet a fájdalom.
    Átjár és visszahódít
    pedig elaltatom.

    Emlékezeted őrzöm
    - tested a fájdalmakat.
    Léted gyökere bennem
    látod, belém szakadt.

    Mint csorbóka a földbe
    délignyitó töve
    létemből újra nőnél
    ki vagy a könny töve.

    Fakasztalak magamból
    - szavak a szavakat -
    ki fekszel napnyugatnak
    a zsibbadt föld alatt.

    Minden vers, amit írtam
    Neked legyen harang.
    Ringassák kedves holtam
    sírva: giling-galang.

    1986            Papírharang

    Kinek szívében már a csend
    papírharangja megjelent,
    és homlokát a zsibbadás
    viasz-homálya járta át,
    kezével fogta már hideg
    kezét annak, akit szeret,
    míg átlépett a falakon
    az életváró bizalom:

    az már sohasem lesz szabad,
    nyelvét széttépik a szavak,
    és titkain nem láthat át
    a csontig fúródó világ,
    és lesben állva: vadra vad,
    foghat kövér fogalmakat,
    de bennük semmit sem talál:
    kifosztja őket a halál.
    Én már hiába altatom
    verssé az éjszakát. Nagyon
    siettek vinni engemet
    sírásba, játékból, lehet -
    kezük, szemük befedtem én,
    de így sem lettek az enyém,
    pedig szerettek, s énvelem
    mentek hiányozni: nekem.               Ha elzizegsz...

    Ha elzizegsz az ősszel, mit tegyek?
    Markoljak két kezemmel az avarba?
    Egy száraz ághoz fújjak kék eget?
    A hűlt hamut szemem közé kavarva?...

    Ha elzizegsz az ősszel, mit tegyek...
    A sárga táj fölé az Isten ujja
    úgy húz keresztet, mintha fellegek
    megvert szemétől gyógyítani tudna.
    Ha elzizegsz az ősszel, mit hagyok
    papírra, versre, csontig-árvaságra,
    mikor jegesre fagynak a napok?...

    S az elszivárgó élet úgy vacog,
    hogy kontúrját a rezgés szétzilálja.
    Mintha örökkön hó, eső szitálna...

    1982      halálból születő vers
            nagyanyámért

    ki érti ezt a lényeget?!
    visított minden ott a mélyben,
    kúszott a sejtekben a kín,
    és lőtték érgörcsök a szívet;
    az agyban ágyúszók dörögtek,
    valami istent altató
    lágyság lazult az ujjakig:
    jaj, én teremtőm, megsegítsd
    fehérebb néped, csendesebbek
    bár torokba gyűrt szavaik.

    én istenem, virággal ékes,
    teremtő természet-ölű:
    csitítsd magadhoz gyermekségünk,
    lihegve hordott hallgatásunk
    agyagos szavaidba égesd!
    lásd, könyörögnek mind a némák,
    szemük kutyás könyörbozót.
    ó tedd szabaddá mind a némát,
    a veszteségben hallgatót!

    ki értenéd már lényegünket:
    hozzád sorompók tilosán
    vinnénk sorsunk kis bögrécskéit,
    beázott lelkünk gyűlt vizével,
    eltegnapozott holnapokkal,
    minden lecölöpölt magunkkal
    vinnénk bokorhoz, fához, kőhöz,
    beomlott versek küszöbéig,
    egész szívünkig, sejtjeinkig
    tehozzád, aki mi vagyunk:
    botozd egyértelművé szavunkat!

    kontárkodtunk veled: magunkkal.
    asztalfiókban sok imádság,
    fazékban húsos indulat,
    jégszekrényben mirelit-béke,
    lábaskákban romlott öröm,
    virágvázákban szép csalás -
    így megterített asztalokhoz
    nem ülnek közös vacsorára,
    nem ülnek közös nevetésre,
    csukott ajtókon sem kopognak
    a virágléptű többre-szépek.

    ki ért már minket nevetésben?
    ki ért már minket távozásban?
    kezünket ki fogja kezébe?
    halálunkat ki viszi élni?
    ki akarja magára venni
    elhordott, csámpás akarásunk?
    tárnás ölelésünkbe végre
    ki bújna, elszánt mély-vigyázó?
    ki hordaná magát szívünkig?
    ki vetkőzne sírásig, szóig,
    hogy magáévá megvigyázna?...              Lélekmadarak

    Roppant szívemre néma madarak
    járnak idézni halottaimat.
    Kövér tollukban gyenge meleget
    bújtatnak meg, hogy engeszteljenek.
    Okos szavamra sem pislantanak,
    szemük csukott, pedig nem alszanak.
    Csőrük repedt edények rései:
    éhüket vérem nem etetheti.

    Járnak mezőnyi szívemen, ahogy
    a telt felhőn toporgó angyalok.
    Érzik velük zuhogni véremet -
    nem is igaz, hogy elfelejtenek.          Óda csukott szemmel
               (Drávai Gizellának)

   amíg nézel, szemedben bolygók pörögnek,
   sistereg a felismerés,
   világok csapódnak pályádra,
   és olyan egyszerű a lényeg,
   mert részek nyomódnak egésszé,
   mint gyémánttá a szén.

   becsukod szemedet, s Mama körmét látod,
   vájatos felületén a vér rózsaszíne,
   s a fény csíkokban fut a szélig,
   látod térdén a könyök nyomait,
   a dagadt láb hogy árkolja a súly helyét.
   pedig a semmi suhogása ez.
   nem is képzeled a túlélő anyag változásait
   (hogy nő a köröm a hajjal: csak erről beszélnek),
   pedig áramos remegéssel váltakoznak az emlékezet
   filmkockái,
   nem veri szét őket a bomló anyag
   (semmi közük a metamorfózis alakiságához).
   befalazva az örökkévalóságba
   Kőmívesné-emlékképeket rakosgat az agy,
   a felhúzott szemöldök realitása megbonthatatlan,
   a szemhéj jelzéseket adogat továbbra is,
   s a száj kesernyés görbedése
   kövér indulatokat görget mohosodás ellen.
   mi változott azóta, hogy mondják: nem vagy?
   még érzékeim mutatják létedet.
   hogy fogd a kezem? szidj? vagy megdicsérj?
   ez hát hiányod? - de hisz megteszed!
   a változásban minden visszanő.

   letört a gally, s türemkedik az új.
   kinősz magadból százszor is, hiszen
   velem növekszel, én hordom korod,
   minden régi helyére áll, s mozog,
   mert tagjaid most bennem mozgatod,
   s öltöztetlek, ruháid sorra rád adom,
   hajad fésülöm, homlokomon törlöm meg homlokod,
   és esti mosdás, körömvágás alatt
   levágom körmeid, rendbe teszlek.

   ahogy nézlek, fénykép nélkül is visszanézel.
   nem bántjuk egymást, minden érthető.
   takaró alá csukod magad, aludjak, mondod,
   s a lámpát oltsam el, ne olvassak tovább.
   morgok, mindenbe beleszólsz,
   aztán mosolygok, mert régi dolgok ezek.
   azóta, te is tudod, felnőtt lettem,
   lakbért, villanyt, gázt fizetek,
   magam főzöm a vacsorámat,
   kutyát, macskát tartok rágcsálók ellen -
   furcsa, hogy a nálunk gyengébbek védelmére
   szorulunk.
   hát eltemettük, mondják ismerősök,
   igen, mondom, miközben nem tudom,
   kit is kísértünk a városon át.
   Téged? lehet, de az egy más történet,
   ott eltemettük anyád gyermekét,
   de Téged, Mama, hogyan is temetnénk?
   velünk olvasod az irodalmat, válogatunk,
   nézegetjük Váci képét a faladon,
   turkálunk könyveid között,
   én becsukott szemmel hozom elő az eltűntnek hitt
   könyveidet,
   előkeresem a Saint-Saens-lemezt, ami mégis
   megvan,
   s te kételkedsz továbbra is, hogy ez egy másik-
   így már játék az egész, nagyokat nevetünk,
   nem kell szidnod sem, szép, békés öregkor ez,
   mondom,
   s Te bólintasz, hogy így van.

   ahogy álmodtam. felolvasok Neked, verseim
   mutatom,
   figyelsz és mondod véleményedet,
   együtt írunk levelet Vácinénak,
   és nem haragszol érte, Annára sem,
   s így, hárman, dinnyeevős teleszájjal
   csurgatjuk a jókedv érett levét:
   én, a kölyök, középen, köztetek,
   Anna, a "csajbók", és Gizike, a ...
   "... barokk-angyal" között,
   hiszen mindhárman szeretjük egymást.
   most már így lesz. esténként besötétítem az
              ablakodat,
   tévét nézünk, nagyanyám is velünk van,
   te nem csodálkozol, szereted Danku Marit,
   a Szöllősi Jóska feleségét,
   és Szöllősi Jóskának is szorítasz helyet,
   aki beleköltözős kíváncsisággal figyeli az adást.
   nyikorog az ajtó,
   Anás lép be, kopog a botja,
   Anna beállítja neki a fotelt,
   Mariska süteményt hoz, "almásderest",
   Anna ki-be futkos, játszik velünk,
   - sokan vagyunk?! - mondod, kicsit
                           csodálkozón,
   igen, ez egy népes család, a miénk,
   s jól érzed magadat.

   és folytatjuk tovább.
   ahogy nézlek magamban,
   lassan berajzolódnak szemölcseid is.
   el is hagyhatnánk, mondod, mint Kádas Kati a
                               krétarajzán.
   igen, igen, de nekem kell, ne haragudj,
   kilóidat is bemérem,
   s nem veszek be a szoknyádból,
   csak a lábadból hajtom ki a vizet.
   ugye, így könnyebb? megtornáztatlak,
   kinyűvöm a sok tyúkszemet,
   kényelmes cipőt kerítek lábadra
   s elindulunk, megnézzük az őszt.

   kinn már sárga tüllben lebegnek a fák.
   a dohány még javában virít,
   kesernyés rózsaszín virágokat dobál a fény felé,
   csak a napraforgók háta görbül púposan,
   vén kapások, mondom, hazafelé tartanak,
   és te ráismersz, hogy olyanok,
   mert meglátod a dolgokban a hasonlatosat.

   amíg nézünk, szemünkben bolygók pörögnek.
   sistereg a felismerés.
   világok csapódnak pályánkra,
   és olyan egyszerű a lényeg,
   mert részek nyomódnak egésszé,
   mint gyémánttá a szén.

   1981    Pont, vessző, gondolat

    Nem-tudom verseimről
    semmit sem mondhatok,
    beárnyékoltak kékkel
    halálok és fagyok.

    jegenye-szárú létem
    csak engemet növel,
    húzódzkodik köréje
    a semmi és a jel.

    begyűjti őket sorsom,
    és görbe gyökerek
    szorítják felszívódni,
    beszőni létemet.

    s így ég felé, harapva
    a nedvdús felleget:
    a jelből fényt teremtek,
    a semmiből eget.

    csak nem-tudom szavakról
    nem írok. hallgatok,
    beárnyékoltak kékkel
    halálok és fagyok.

    1982            Szimbiózis

    Kelj fel és járj - a magad útján.
    Csak a törvény dadog.
    A lét: a legtisztább beszéd.
    Ha nem leszek: elhallgatok.

    Kelj fel és járj - a legtisztább beszéd.
    A lét, hogy vagy, vagyok,
    nem törvény. Csak azt mondja el:
    ha vagyok, nem hallgatok.

    Kelj fel és járj - ennyi a törvény.
    A lét akkor dadog,
    ha érthető beszéd helyett
    elföldelik a mondatot.
    Kelj fel és járj - a magad útján.
    Nem Attilát vitatod.
    Csak most másat közölnek épp
    a száműzött csillagok.                 Vízió

    Csukott szemem mögé lesek,
    mit vetít ki a képzelet:
    a nyitott szemű alkonyat
    mögém veti az arcokat,
    egy ismeretlen sereget,
    mind ismeretlen sejlenek.
    A hulló Naptól lángosak,
    bíbor hajuk a szélbe kap,
    a szemekben piros korong:
    ezer lehulló Nap tolong.
    A sokszorozott látomás
    mindnyájunkat a földbe ás,
    a mozdulatlan látnokok,
    miként a fényt az ablakok,
    úgy dobják vissza a homályt.
    Az alkony kórussal kiált,
    hogy itt vagyunk mi is, igen,
    egymásnak is még idegen,
    kiket zilál a szél, a köd
    a biztonságtól elkötött
    (lovat a pusztai betyár,
    ki pejkót lopni visszajár).

    A múlt felől jövünk elő,
    a csontokból legenda nő,
    a koponyákból fénylenek
    a foszforsárga énekek,
    a tiltott és szabad dalok,
    sosem volt szavak, mondatok
    a semmiből kiáltanak:
    ami elvész is, megmarad.
    Zárt génláncunk, szemünk mögött
    a folytonosság őrködött,
    mindvégig velünk volt a múlt,
    jelent, jövőt velünk tanult,
    s most gyermekünk ajkára száll,
    és gőgicsél, és kiabál.            MEGIDÉZÉS             Őrizetlenül
      (Nagy László emlékére)

    Küszöbre vert hitünk fölé
    ki emel megvigyázni sátrat?
    A csontokig lemart szavak
    szomorúsága kinek lázad?
    A szemtelen túlélni-hős
    mit ment magával át vacogva?
    S ki lesz erős, hogy ezt az űrt
    magába tömje és kimondja?
    Ki hordja Istenig vitézül
    a megvigyázott tisztaságot?
    S mit ért belőle majd az Isten
    ha túlerőben lesz a látnok?
    Az árvaságba semmisült
    költők szívén ki önt harangot?
    S ki vár a barbárság kövén
    hogy megszólíthassák a hangok?
    Ki vetkezik még hóesésben
    csupasz szavakra, szerelemre?
    S ki forgolódik éberen
    a rettenet nevét keresve?
    Ki gyújtaná magát zokogva
    egy csipkebokor-jelenéshez?
    A tántorgó homok között
    ki mondana egy szentbeszédet?
    Ki ácsorogna kert alatt
    hátát tartva a zümmögésnek
    mikor már mások alszanak
    s szívükben is tömény sötét lett...        Képzelt párbeszéd

    SOMOGYI KÜLDÖNC:
    - uram, megnyugodhatsz,
    uram, megnyugodhatsz,
    pajkos dalaink elenyésztek,
    pogány dalaink elenyésztek,
    nem énekel senki, uram,
    de mi lesz a dallal, uram,
    táltos szavainkkal, varázs-dalainkkal,
    dalainkban élő isteneinkkel el kellett dobni
    a dalt,
    uram, dal nélkül szürkén ébred a táj,
    dal nélkül...

    ISTVÁN KIRÁLY:
    - fiam, új dal születik majd a régi helyébe,
    Isten napját ébreszti, hívogatja az,
    csukott pillánk mögött születik,
    nyitott szívünkből röppen elő,
    mert csak pogány szavainkat,
    mert csak szavaink pogány erejét,
    régi hitünket viszi el az enyészet,
    várj, fiam, egy keveset,
    s új dal születik,
    hisz a lényeg sose hal meg,
    minden hit dallá születik.

    1980             Megidézés
    (József Attila emlékére)

    "Mit oltalmaztunk, nincs jelen,
    azt most már támadóink védik.
    Elejtem képzelt fegyverem,
    mit kovácsoltam harminc évig."

    (József A.: Irgalom)               I. Felismerés
    ("Mit oltalmaztunk, nincs jelen...")

    Könyörögtünk volna a fényhez.
    Az egészhez. A teljességhez.
    De részekké gurult, s a semmi
    felé tudtunk csak így köszönni:

    "Ó, jó sorsommal összehozlak
    te perc-idő, te múló holnap
    s belőlem teljesedve vál' ki
    a belém hullt szilánk - akármi.

    Mert bennem már örök a készség:
    varázslatot a teljességért.
    Míg cserépből kiáltom újra
    az ép edényt e szellem-útra".

    Lehet, haragra kél a tények
    okos rendjébe szőtt ígéret
    s hazudni - elhinni - igyekvő
    szándékokból, hogy minden felnő -
    már nem kíván. Mert tudja végleg:
    minden behódol méretének
    s arányosan törpül magába
    kis hit, kis szándék kis kovásza.


               II. Ha szétnézel...
    ("...azt most már támadóink védik...")

    Ha szétnézel - világod almafáin
    virág, éretlen zöld gumók sora.
    Szemed fölé ernyőzöd tenyered,
    lesed: a zöldbe burkolt életet
    kikezdi-e a kis férgek foga.

    Szemed fölé ernyőzöd tenyered,
    arcodra árnyékával rajzolódik
    a szétdobált, szorongó környezet,
    hogy rád vetítse a valódit,
    ha szétnézel világod almafáin.


                III. Hálóban
    ("Elejtem képzelt fegyverem...")
    Siesta Szanatórium, 1937 nyara

    nem vagyok jóreményű társa az érdekeknek
    megszabadultál mondod pedig még nem
    feledtek
    s amíg az események beszőnek vásznaikba
    addig nem is felednek hiába kezdem újra
    a rejtőzést és arcom védetté ámítását
    jönnek puskás legények és őzeim kiáltják
    jönnek puskás legények s a napok sűrű lombján
    megakad rejtőzésem felhasad a szivárvány
    a szavak ősi súlya is csevegéssé oszlik
    a sámánok fülére kötöznek boglyas masnit
    és Európa combján mely mint az olló nyitva
    részeg pofával dőzsöl a tett a szó a tinta
    részeg pofával dőzsöl és enervált és éhes
    a hétköznap az ünnep a kulturális élet
    s a mérgezett pillangók a mérgezett virágra
    hullnak s hullásuk ínyünk méz ízével csigázza
    s bár így sem vagyok társa az édes érdekeknek
    legyintenek a lepkék s rólam is mézet esznek


          IV. Szavakban: sorsunk -
              sorsunkban: szavak
    ("mit kovácsoltam harminc évig.")

    Feltámadásra váró szép szavak
    nyíltságukkal rejtőzködő varázsok
    a ziláltak reményével kiáltók
    mik észrevétlenségben alszanak -
    szuszogva létezésben: egyre várnak
    a szólító hiányért küzdenek
    mert minden itt van bölcs egyszerűségben
    csak homályba pöfékeli a látszat -
    kimondható igéinkben szeretve
    parázslanak szavakkal tetteink
    a szembenézőre visszatekint
    a bátorság, hogy boldoggá sebezze -
    s ki vállalón, ha félve is, megáradt
    szavak hullámain a tényeket
    hittel viszi - még ha csak képzelet -
    az győz, bár minden ellene kiálthat.            Sírvers, talpfára

    Nem versfaragó semmiségek:
    de felkoncolták létezésed -
    s legalább hős hited maradna:
    de vitézséged letagadva,
    s letagadva az elmúlásban
    a varázslat, a bölcs, hibátlan.

    Legalább istened maradna,
    ha leültetnek a kínpadra;
    (a vesszőzés alatt a verset
    még ájultan is énekelted) -
    de kiben szólnak a harangok:
    megásatják vele a hantot.

    Legalább maradna a léted.
    (Lehetett volna, nem cserélted...)
    Csak a véred - sínekre szórva,
    meséli el, mi volt a dolga,
    s mi lehetett volna, ha féled
    ez istentelen öröklétet...           Radnótihoz

    Te is a szentek közt, akik
    egünket havasra fedik
    s pilléz haláluk szüntelen
    a nyárban is, a télben is
    ahogy az értőknek üzen.
    Te is a mártírok között
    akit a tisztesség lökött
    kötélhez, késhez s az elé
    (rozsdálló tájban, hanga közt)
    a maga-vájt gödör elé.

    Te is már arcod fosztva, csak
    idézőjelbe zárt szavak:
    zizegsz ujjam alatt, sötét
    ólombetűk a szemeid -
    lazítom titkaid rögét.
    Lazítom lázas rögeid
    mik patyolat szíved fedik
    és szénaszagú verseket
    - csonttá száradt virágosat -
    hajad helyén terítgetek.

    1981        Váci Mihálynak

    zajtalan délutánokon
    zavar a semmi ragyogása.
    töprengő szívem kongatom
    felel a szél harangzúgása.

    pusztai mélaság lapul
    földhöz fához házak falára,
    az ég kék szirma hullva hull
    múltat sikál a fáradt pára.

    földbe szúrt békés ostorok
    az égig nyúló nyárfák,
    szikkadt hangot gyújt a torok
    firenze - múltú máglyát.
    semmis lesz minden tilalom
    lázasak a vezetékek
    s a tört üvegű ablakon
    volt haragok nyomai égnek.

                    * * *

    a hőst kioltja szenvedélye
    a bölcs semmit se tud
    a felperzselt mezők sebére
    ráforr egy hűs gyalogút.

    1977             Elhagyott idő

    Az elhagyott időre mit bízott
    a sejtekig vigyázó gondolat?
    Ki költőkkel kutatja kínjait,
    a zöld mezőn is sírokon halad.
    És felsebzi minduntalan hiányos
    szókincsünkben az anyag réseit,
    s a részletekké robbanó egésznek
    már gyermeteg hite sem részegít.
    Megtántorodnak lassan színeink.
    A zöld közönyre bambul, eltörik
    a kék fenség, s az arany hallgatag
    harapdálja a föld göröngyeit.

    Mezítláb kuksolnak az ünnepek.
    Mindent csonttá keményít a hiány.
    Az elmúlásból mégis ránk tekint
    a volt, a van, s az újra lesz, talán...                       Tenger

    I.
    Nem a tengerek távlata nézi szemem
    hegyek tekintete előtt sem hajthatok térdet
    az én hullámaim csapkodják ezt a tájat
    s az én láncaim kígyóznak hegységek gyanánt
    belterjes tengeresedés vulkáncsúcsokkal a mélyben
    fehér fogam kavicsait csikorgatom
    járom homokos partomat
    szomjazik tenger-ajkam sebesre marja a só
    sohasem nyughat gyomromban az indulat
    rugaszkodom habosan messzire lesni látni
    vaksi vulkánjaim odalenn feketék
    csermelyt csicseregni patakot misézni folyót
    gurgulázni
    tudtam-e valaha
    ringatom ölelem magamat
    játékaim fehér vitorláit sírva nyelem
    partok karjának verődve nem futhatok fentről lefelé
    nem táncolhatok kövek lépcsőin csobogón
    zárt kagyló-gondolataim közül csak az elhaltak
    tenyere nyílik
    szétzúzott szavaimból kínlódva hull ki a lényeg
    verődnöm kell estétől reggelig partok ökleinek
    hogy törött habjaim fájdalma tudasson magamról
    határaimban


    Most apályban vagyok
    s valahol az iszapos fövenyen már szárítkoznak
    tartalmaim kitagadott halálraítéltjei

    II.
    Küldjétek az öreg halászt fogja ki a lazacot
    lenyelte az aranyhalat
    küldjétek az öreg halászt fogja ki a cápát
    hasában a lazac
    küldjétek fogja ki a bálnát bálnában a cápa
    mely megette az aranyos halat
    De szigonyt de hálót de vontatót
    egy egész hajót
    és esernyőt ha jön a bálna

    III.
    Nem a tengerek távlata nézi szemem
    nem vagyok Rodostó sem Jénikő
    viszem palackba zárt üzenetek szellemét
    mert én vagyok a tenger
    felfalt aranyhalastul és várakozással
    késik az öreg a háló a hajó
    hiába kutatok partokat
    legmesszebbre magamon láthatok

    Most még apályban vagyok
    de talán már holnap ismét belém mosódnak
    kitagadott tartalmaim oszlásnak indult tetemei
    eltemeti őket is lomha csapással az ár
    de erről nem szólok
    gondoljunk inkább Mikes Kelemenre             A sámán
    (Juvan Sesztalovnak)

    az erő mítoszából
    (már magad is legenda)
    még közénk ékelődöl
    a manysik egy kis titka
    szűrődik be fehéren
    észak - fény glóriáson
    már csak a hangod értem
    a szavak zegzugában
    jeltelenek a hangok
    csak az erő hatalma
    az indulatod alkot
    bennem valami képet
    arról hogy együtt éltünk
    s a közös múlt is élet
    és fordítnám magyarra
    vad-űző vijjogásod
    és fordítnám magyarra
    sámánkodó varázsod
    de nyelvem virtusából
    csak jólnevelt imákat
    vagy itt - ott trágár népdalt
    és gyermekmondókákat
    idézhetek - a többi
    igazodásunk sorsunk
    egyikkel befalaztak
    másikkal falazódtunk     Bartók

     -csukódj
     -mutatkozz
     -csukódj
     -mutatkozz
     -csukódj
     -mutatkozz
     mutatkozz
     mutatkozz...

     alszanak a számok
     szarvasok mennek a vízre
     zöld árnyékban zsemlefoltok
     moha között ideges tajték
     verődnek a tükrök

     cseppkövek barlangja
     síppal hegedülnek
     náddal cimbalmoznak
     dudával dobolnak
     zöld muzsikát

     veszteg
     veszteg
     veszteg-el
     veszkő-dik
     vesszőz-te-tik
     ver-seng
     ver-seny
     hangverseny
     hang verseng
     zöld abrosz a tisztás
     kék ablak az ég

     -csukódj
     -mutatkozz
     -nyilatkozz
     -nyíladozz
     -nyilaznak:
     ne nyílj

     sikíts: meghalljanak
     nem bírsz: vesszőzd magad
     magas légy bekerítve
     burjánzanak a bokrok

     -csu...
     -csi...
     csitt
     -csal...
     -csel
     -idd ki magad

     lehajolnak a szárnyak
     tollseprű-angyalok takarítanak
     ablaknyikorgás (szellőztetni kell)
     elúsznak a porszemek

     kihűl ételed
     italodba merül a penész
     koplald ki türelemmel
     ez már a hetedik...
     ez már...
     ez...

     mohón
     mohogón
     terpeszkedj
     tüzesedj
     ólmot a trombitába
     hegedűbe parazsat
     meghíznak rajtad a darazsak
     megbíznak benned
     a darazsak
     a darazsak...

     hízik a bizalom
     hisznek a hiedelmek
     hiszen hited
     kiprovokálva
     ki provokál ma
     álma áll ma
     még

     csak csütörtök
     csak cstrtk
     sssz
     valahogyan te is akartad

     megveszem
     megleszen
     megkeresztelem
     pogány egem

     esőzik
     dagadnak a fejfák
     talajvizet isznak a holtak
     hízik enyészet
     férget tenyészt a salak

     jönnek a villámok
     fáklyát gyújt a sötét
     dorombol a futó-
     tűz
     elpárolognak a nedvek

     s a szavak
     a szavak elapadnak
     de kifehérszik az ég

     1980   csak figyeljetek

   hallgassatok bele Paganini nyüszítő örömébe
   ahogy a magány feltekeri a húrokat
   magány-fodrászat hegedűhúrokon.
   csapódjatok oda a meztelen fa húsának vereséhez
   az erezet rózsáihoz, hogy ujjaitokkal berajzoljátok
   a halál térképébe az élet morzejeles áhítatát -
   a halál áhítatába,
   úgy, ahogy Paganini!
   mert az ő ujjain is sebeket mart a magába hajoló
   ismétlődés.
   az akaraté, a kallódásé, a menedék-keresésé.
   csak nézzetek drótos ujjaira
   rugós ujjaira, mikor pattogva csiholja a hangokat
   figyeljétek a szikrát: elektromos kisülés az agyban,
   a tagokban
   meg - megszakadó kontaktus hegedűs és kézcsont
   között
   csak figyeljétek Paganinit!
   baljós humorát!
   az önismeret érzékeny humorát!
   a felismert dolgokban rejtőző kilátástalan humort!
   szakadjatok meg idegeiben, mint a fájdalom
   zsibbadtan csússzatok a játék asztaláig
   (milyen magas e gondtalan asztal!)
   iramodjatok sírásból zokogásba

   és utána próbáljátok meg összeszedni a derű illatos
   forgácsait
   összeszedni és összeilleszteni: rostot a rosthoz
   erezetet az erezethez
   rózsát a rózsához
   hegedűvé
   életté
   muzsikává            Beteg a Hold
    (Egy szomszédom halálára)

    Beteg a Hold, erőtelen
    csak lóg az égen fénytelen
    valakit elvitt, megfogott
    sötét halállal itatott
    s most ott lépked - a csillagok
    elhúzódnak, alig ragyog
    mindegyik, csupa köd-sötét
    mered reánk - kihunyt az ég.

    Beteg a Hold, és félelem
    csukódik ránk. A tételen
    hogy magával vitt valakit
    már semmi törvény nem segít.
    Beteg, halálos harapás
    vérezteti az éjszakát
    és didereg a nyár-meleg
    fölötte füstölő lebeg.

    Valakit elvitt ma a Hold
    és beteg lett, és megvakult
    és fényevesztetten pihen
    csukott szeme a kerteken
    nem szól a táj sem, csak vacog
    nem őrzik ma az angyalok.
    Kedvesem, vigyázz, nem szabad
    csak jóra fordítni magad.            valahogy így...

    odakinn sűrűn záporoz
    átlósan áthúzott az ég
    csak az eresz csobog-locsog
    s bált álmodik egy muzsikus

    azt hiszem kócos réveteg
    és vérszegény a lengyel ég
    mikor Chopinben megremeg
    s dobogni kezd egy pille dal
    talán csak játszani akar
    pukkanó buborék-vizet
    csettinteni - mikor a kar
    fekete-fehér rendhez ér

    viszolyog is a csont a hideg
    és kint a függönyökön át
    gyertyás homály dagad rebeg
    bemelegíti hát a hangszert

    tud-e látni pillák mögött
    csukottan mint zárt zongora
    mint víz alatt a lágy rögök
    valamit ami távoli

    Chopin úr báloz fényezi
    kerengeti a hangokat
    szobája már opál teli
    párolgó virágház - meleggel

    odakinn sűrűn záporoz
    átlósan áthúzott az ég
    csak az eresz csobog-locsog
    s megszületnek a Balladák

    1980         Solveyg panasza

    Peer Gynt sorsát átlátni féltem
    tudtam: Solveyg vagyok
    s lehet hogy senki másért nem:
    érte különb vagyok
    hittem mindennek ami nincs
    de lenni értene
    mert láttam hogy a dolgokat
    a jobb hogy fonja be
    s mindig a mélyre alkudott
    fontos hiánya volt
    mi lennem-tennem éltetett
    s a felszínnel bajolt
    mert láttam poklok mélyein
    a szentebb tüzeket
    s tudtam: felizzik egyszer az
    ki engem nem szeret
    de minden későn érkezik
    a bölcs: kopár öreg
    a jóság benne úgy pihen
    mint lenn a levelek
    s döröghet benn a szív ahogy
    a védtelen vihar
    sűrű hazug a csend s halott
    szándékokat takar
    1980            A rózsa halála

    Ó, nyíló rózsa! Sarjadás, tövis!
    Viszályaid a tegnapi egekkel
    nem bontják szét a kékség szárnyait
    a csöndet, fényt nem lázítod sebeddel.
    Ó, nyíló rózsa, sarjadás, tövis
    pohárban guggoló buja bocsánat:
    ne hidd, hogy múló látomásaid
    pirosra festik örök rabruhánkat
    hogy holnapig széthullnak lapjai
    az egybefűzött vén emlékezetnek
    ahogy széthullnak barnás szirmaid
    a halállal, múlással mérgezettek.
    Az ember mindig újrafűzi sorsát
    és mind másként, és önmagára mérve.
    Amit tagad, az majd a tagadással
    fúródik, épül léte belsejébe.
    Ó, nyíló rózsa, sarjadás, tövis!
    Kis hitviták a pártatlan Egésszel
    nem érintik parázsló szirmaid.
    A te léted csak önmagával érvel.
    De nézd, ki emberként sorsodra látok, véges
    emlékezettel mindent megidézek
    bolyongásaimat porban, egekben
    mindazt, mit őseimmel elfeledtem
    és úgy tűnik, ha bármit elfelednék:
    lesz mód, hogy gyermekeim is feledjék.
    Huidobro-, Cummings-, Majakovszkij-rózsa
    pillant reám, vagy Pilinszky virága:
    a váza gőgös kristályüvege
    fogalmaikat is magába zárja.
    S bár aszpirin, cukor vagy só kegyelmez
    virágának, hogy tartson még a jelmez
    de tétovázva, lassított ütemben
    a méreg mégis nyitja reteszét
    sok láthatatlan, különös rekeszben.
    Ki tudja, sorsa mit rejtegetett?
    Mindegy. Halála előbb érkezett.

    1980
                  MÉRLEG          eretnek költemény

    igent mondott az ember és üzent:
    hozhatják már a vasmadarat is
    építhetnek téglából hegyeket
    s mint leveses tálban a nyílt vizen
    gyöngyházat játszhatnak az olajok
    s jöhetnek mind a négy falak tetők
    e kitágított kőből-kalodák
    a komplikált lélektan hogy az ember
    elesettségének keresd okát -
    igen mondott az ember és üzent:
    a természetet márpedig befogjuk
    a vízből tűz a tűzből víz legyen
    istenre adjuk rossz koldusruhánkat
    ebünket emberül fogjuk szeretni
    embertársunkba mérgesen marunk
    s miután mindent birtokba veszünk
    és égig húzzuk kerítéseinket
    lelkünkben építjük fel házainkat
    szemünkben védőrácsok vaskeresztje
    feszítni rá ki még szeretni mer -
    igent mondott az ember és kövek
    tanultak sírni játszani helyette
    tavakba költözött a végső látás
    a bölcs mosoly pedig a fellegekbe
    csak a halál s a fájdalom maradt lenn
    (bennük kell bíznunk: lesz még erejük
    helyettünk mindent újrakezdeni).

    1980                ellenszél

    virágot szedtünk s barna gaz
    volt mi a kezünkben maradt
    dőltünk mohára s hangyaboly
    csípett vörösre. hát tanulj
    szavakból is valami mást
    szemfényveszteni és meglásd
    rád ismer házfal kis kukac
    és mindjárt könnyebben haladsz
    - visszafelé - de hát gyerek
    ily apróság zavarna meg
    mikor fegyverben a világ
    egy hátraarc kinek mit árt
    és tudhatod a semmiség
    is termett már elég igét.
    egy hátraarc egy sorakozz
    mit árt annak ki jobb napot
    nem álmodott mert álmai
    sem tudtak szépet játszani
    és vastagon az arcukon
    a piros kék s a zöld pofon...

    de szavakból valami mást
    varázslatot akár hibást
    hogy dolgokon a kényelem
    ne tespedjen mint lételem
    és játékból de jól csináld
    hámozd a tények zöld húsát
    és egyenlíts a lényegig
    szavakká minden lényegit
    azonosítsd az azonost
    ne legyen semmi másra most
    figyelmed hiszen arcokon
    pofon marad minden pofon
    s a vers csak vers de részeit
    a mi sajgásaink szövik.

    1981
           létminimum

    szemét lesütve jár a Hold
    szemérmes mint az istenek
    kis kócos földi ügyfelek
    ügyét miért is lesse meg

    zavarban van a tömb-egész
    mert tudja rejtett részeit
    hánykódik hosszú éjeken:
    a mélyben zűrzavar feszít

    hasad a lent a fent felé
    lökdösne téveteg magát
    és bőg mint öblös félelem
    de nem mozdul akár a fák
    valaki istent is teremt
    biztos karú megbízhatót
    hogy bízhasson ha már hazug
    anyagban-léte s lelke lóg
    mint fűszálon sovány bogár
    mint pulik ázott szőrzete
    s keres magának lágy havat
    mindent fehérre mosni le

    1981                  Morzsa

    Valami mindig ragyogni kénytelen
    mert árnyékosak a jelenések.
    A blöff való, de én már azt hiszem:
    a valóság csak horpadó enyészet.               Helyszínrajz

    Na és? Az Isten úgyis megszökött.
    Csak szétmorzsolt hiány maradt utána.
    Meg alvadt, ismeretlen közönyök.
    A szétfeszített csendbe belezárva.

    Rossz arcú álmok után kapkodunk.
    És múlttalan "száz év magány"- ba vesznek
    az írástudók, akik még utunk
    megépítéséhez követ keresnek.

    Sok szép igéért mit sem ád a boltos.
    Behunyt szívét a munkás szögre tette.
    És jeltelen arcán a lét kioldoz
    egy torz vigyort, hogy semmi sincs felette.
    Így hull az égbolt minden csillaga.
    A törvények koszos mesékre válnak.
    Pénznek, virágnak nincsen már szaga.
    Az ember itt már nem tesz, csak csináltat.

    Megépíttetjük, rosszul, házainkat
    és álmodja helyettünk más az álmot,
    s amíg a semmi zsíros ágyban ringat:
    vigyáz reánk kövér, türelmes átok.

    1982           Gyorsfotó

     Amit elbagatellizálunk:
     az bagatell.
     Ki mi/n/t szeret:
     azzá nevel.
     Ez most a semmiségeké,
     ez a kor.
     Az óriások nagyok csak
     ártatlanul.

     1984                 kökény

    érik bennem a hit, hogy tévedések
    teszik örökké, ami elenyészhet         Jónás panasza

    Emészt a világ. Ott ülök
    gyomrában, lövell rám sava,
    szétrágja boldog testemet
    míg testévé olvasztana.
    Kijutni innen nincs remény,
    s hová is mennél, mondd, hova?...
    Ez itt világunk. Megszegi
    a gyermek első tejfoga.
    1989          ez itt világunk

    ez itt világunk, csak szemed
    kevés hogy láss és hogy szeress,
    tapintanod mit és hogyan
    akármit és akárhogyan
    vagy tudnod értened: kevés
    az érthető még nem egész
    érzékeid külön-külön
    vak csírák acélos kövön
    értelmed csak egérfogó
    melyre nem léphet tiszta jó
    s ami a szívedig vezet:
    émelygő öblös szédület.

    ez itt világunk. mit felelsz
    ha névtelen homályra lelsz
    s a bomló bűzös anyagon
    valami termés nő vadon
    s rég ismerős törvényeket
    a céltalanság kinevet?
    ha agyad fáj már tudhatod:
    az értelem érezni tud
    s ha ösztönöd választ veled:
    megértett valamit lehet
    hát készenlétben állj ahogy
    derűs égen a csillagok.

    ez itt világunk. várj kicsit
    ne szólj míg nem felel a hit
    az absztrakciók zegzugán
    kutasd ami anyag talán
    s ha formát ölt hát úgy vezesd
    mint bukdácsoló gyermeked
    és várd míg rendbeállanak
    a szétzilált beteg szavak
    csak aztán szólj ha áthatott
    az érzékekbe szőtt titok
    s lassan kibuggyan véresen
    a még magzatnyi értelem.

    ez itt világunk. korcs szavak
    vigyáznak törvényt és utat
    szabnak, kötnek dimenziót
    a horizont innen kilóg
    s mi lehet egyszerű az is
    benőve tévhittel szügyig -
    hát újrakezdeni! lehet
    becsukni elvakult szemed
    s a fecsegők közt szótlanul
    várni amíg a csend kigyúl
    s megnyitja jelzőrendszerét
    a túlbeszélt sértődött lét.

    1982              Krétarajz
        
    (Csoóri Sándornak)

    Fekszem, a béke országában,
    a béke házában,
    számban a béke szava.
    S kicsordul az alkony vére,
    s kicsordul a vér a honpolgárok
    békés kabátja alól.

    Itt semmi drámát nem tűr
    a történelem.

    A helyzet: üres színpadon szék,
    rajta egy tetem.
    Az ábrázolás karcos, düreri,
    Dürrenmatt fekete szövegébe mártva
    magaslik ránk, akár a Tátra,
    és épp oly idegen.

    Fekszem, számban a béke szava:
    félelem.

    1990    Jelkép a kő alatt

    Az áhított béke
    ott ül a kő alatt
    kő alatt ül a madár.
    Varangyok játszanak
    mellette, ásatag
    testén giliszta jár.
    Galamb még, úgy tűnik
    amíg még eltűrik
    jelenlétét a kicsik.
    De csőrében bogarak
    hangyák bolyonganak
    rostjait széjjelviszik.

    Az áhított béke
    ott ül a kő alatt
    kő alatt ül a madár.
    Ezüstös villámok
    hófehér villámok
    képében még visszajár.

    1990                  lista

    sötétben parkoló indulatok,
    rejtett fény, rejtett kamera,
    figyeljük egymást,
    hallgatódzik a levél,
    szamárfület mutat a ház fala.

    begyűrt kerítés.
    berozsdált, rejtőző kapuk.
    csukott pillájú házak.
    kiugat mögülük a magántulajdon.
    csak az égitestek láthatják életünket.

    bujkáló megmaradás: gyökerek.
    száműzött mélység: zárt kutak.
    halálfélelem: betonba ágyazott botok.
    levágott szárnyak: antennás égbetörés.
    hazugság: fentről a dolgok laposak.

    elvágyódnak a balkonok.
    még mindig messzi a horizont.
    pöfékelő városok.
    felhőt bámészó falvak.
    talpunk alatt a mindenség -
    áldozunk neki.

    1980                                SOS

   elrákosodnak a csend óriás pillanat-sejtjei
   a szövetek burjánzásában az idő kiszorul
   az állandóság tüdejéből lélegzik a felgyorsult
   elmúlás
   kiapadnak az évek évszázadnyi terei
   betömi szánkat a haldoklás kacagása
   hisztériás szerelemben bosszulunk utódot
   mert a gyermek ezt a tüdőt borzadja mellkasában
   ezt az időt szorítja szívéhez belehalni
   uram irgalmazz költőkkel siratózni
   uram irgalmazz sínekig vonszolódni
   ha már irgalmad a törvényt kitagadta
   s kitagadta a rend életigenlő akarását
   a búzamezőket papírrá iktatta éhünk ellen
   a tárgyakat temetőnkké képezte létünk ellen
   uram irgalmazd szellemünk gyémántélét
   irgalmazd szárnyaink feszüléseit
   mert már csak az elszakadásban kötne magához
   a hűtlenségben kötne érte valóvá
   a megtagadásban a megtartóvá
   ez a döglött szarvasok ringatója élet
   ez a naftás halakat ivartalanító Idő-bárka
   ez a bárkának álcázott Idő-koporsó
   melyben mindnyájan elférünk Nóétlanok.


   1985    Feltárul, ami kimondható

    Lám, ez a kor itt, kérdéseivel,
    ez a kor itt, állításaival,
    ez a kor, itt, a tagadással,
    ez a kor, itt, kételyeivel...
    Hitetlenség-kor ez, hasba-szúró,
    vesébe-vájó, elvéreztető.
    Infarktus-arcú harmincasok,
    leszázalékolásra érett negyvenes-ötvenesek,
    szerelmet hazudó, tomboló kamaszoké
    (lepedő-forradalom).
    Amott halál is van, és gépfegyver,
    és nem tilos a gyilok.
    Emitt: arc nélkül járnak a boldogtalanok.
    Fegyverkezés - kor ez?
    A védteleneké?
    Fentről üstökös pernye pereg.
    A házak sovány-idétlen alkatát
    betonnal győzi meg a képzelet...
    A szétmorzsolt tűnődéseket
    itt tyúkok elé vetik.
    Kenyeret eszik a disznó,
    és Afrika éhezik.
    Csámcsog a jámbor béke
    kis semmiségeken.
    Vedd el tőlem a másét,
    hogy semmim se legyen.
    "Veszett balta nyele"- már intenél.
    Hohó, öcsém... A szerelemből is kihull a tűz,
    ha nem fogod marokra a sorsod.
    Semmit se tud, kiben a lét
    csomót nem oldott.
    Ez a kor már ilyen: másoké.
    A "mienk"-ben a közvagyon tágra nyitott
    szemeket ámít.
    Ím kicsordul ujjaid közül a búza,
    és kicsordul a forrásvíz...
    De mienk ez az élet mégis.
    Birtoktalanul, s ha hiányos.
    Benne rejtőzünk, mint a halál.
    S belőlünk száll fel a táltos.
    A kanca-szívű, patás, a vihánc,
    a féktelen felfele - vágyó.
    Ki átkozna meg másokat,
    akit a csend leláncol...
    Csend-keselyű kor, minket faló!
    Belőlünk szavakat lopnak
    az őszi fagyok, a varjúhadak,
    kárognak és megugatnak.
    Jaj, szól a vetés és szól a vas is.
    Jaj, szólnak a fényszemű fémek.
    A dolgokban tágasság lakik.
    Feszíts magadéként minket!
    A halál felfűz majd -
    kis kagylófüzér a temetők megannyi csontja.
    De amíg testben, és testben a vér,
    és pályáját lükteti megannyi ér:
    az élet megsúgja titkait újra.
    Figyeld a néma anyag panaszát,
    a szótlan kövek örömét -
    valamit elmond a sejt maga is,
    ha törvénnyé merevíti a rendet.

    Hát merevítsd a hiányt a lehethez!
    Kötéltáncosok voltak őseink?!...
    Ki gyúrta volna meg a kenyeret,
    Ki szólította volna hozzá a dalt?
    A koránkelés hajnal-parazsain
    ki járt volna mezítlen talppal,
    hogyha nem érdemes?...
    A remény reggeli mosdásaiban
    a hideg víz tisztára mosta a létet.
    Illúziótlanná mart a hideg.
    És mégse fagyott meg a lélek.

    Arcomat, kezemet mártogatom
    a hűvös éjféli csendbe.
    A papír: sápadt énekem,
    és tükröm, hogy sorsom kilesse.
    Tisztogatom magamról a bűnt,
    hogy számat betömi a fosztogatás.
    Temetőkre emlékszem még,
    s hogy mint vittük ki nagyapát.
    De eltűnik, hátamhoz kerül
    a múlt, ha megtartott, vitt is.
    Jelenig húznám, ami volt.

    De istenit ki teremt itt?
    A földdel beszórom soraimat.
    Tavaszi virágmagot érzek,
    ha róluk szólok, ujjaim alatt.
    Miért van? - így sem félek.
    A testhez a lélek, lélekhez a test
    lassan simulni kénytelen. Látom:
    köröttem minden, mi idegen,
    ismerőssé engesztelődő lábnyom.
    A kor bajait, magam bajait
    már nem tudom kettébe törni.
    Hisz minden mienkké avathat valamit.
    S a boldog nem tud pörölni.
    A tett vagy a szó,
    s hogy tett-e a szó -
    töprengjenek rajta a restek.
    De feltárul, ami kimondható.
    S a rejtekezőt is keresd meg.
    Lám, ez a kor itt bármilyen is:
    továbbviszi a létet.
    Ha látóvá tehetnéd a vakot,
    és mást tennél, mit is érhet?
    Amit rád oszt a magány, a tiéd,
    abban kell gazdává lenned.
    A többi úgyis a másoké.
    Hagyd meg sorsnak, medernek.
    Ne feleselj a semmiséggel,
    és ne oszd fel az időt.
    Minden egész, ha önmaga.
    Bevehetetlen erőd.
    S hogy tegnap, ma, vagy egykor majd -
    néha túlélheted
    azt is, amibe belehal
    a vers, a képzelet.

    1985    Idéző védtelenség

    Szép-e a feltárulás,
    a szemlesütve-hit,
    ha bekerít s tovább
    növeszti erdeit?

    A jóslatos szavak
    harapnak lebbenetlen,
    a némaság szakad
    testünkbe erezetten.
    Új mitológiákat
    csapdosna már karunk,
    csakhogy nyelvünkre fárad,
    amit megalkotunk.

    Pedig építkezik
    karcsún a változás,
    betonjai nyelik
    a hit halott húsát.

    S havazza éj-magát
    a testetlen jelen,
    pisszegi Kasszandrát,
    kit mindig megterem.
    Új mitológiánkban
    a szemlesütve-hit
    terhét hiába hordja,
    ha mi sem születik.
    Pedig építkezőben
    a jóslatos szavak,
    mik rengetik jövőnket
    s a konok holtakat.

              * * *

    Szép-e a feltárulás,
    a szemlesütve-hit,
    ha bekerít s tovább
    növeszti erdeit...

    1983       Feltámadás

    Kíváncsi oltárokon
    a "milyen volt Krisztus sebe
    milyen volt Máriácska szűz teste
    anya-szívében az aggodalom
    madárdobogású szívében
    hogy szorongatott a sejtelem
    nagy víziója" -
    kíváncsi oltárokon
    kereszteken
    a történelem megfeszített
    szimbóluma
    ragyog
    s az aranyozott részleteken
    a ruhaszegélyek fodraiban
    megvillan
    az alkotó feltámadása.

    1990           Mérleg 1988

    Itt ül a vállamon a béke,
    türelmem éber menedéke -
    sárkány? ... galamb?... -
    a bomló éjben
    olykor fehér, máskor meg ében,
    és áttűnik arcunk is rajta
    (egymásba vetült képek rajza),
    míg számolom az évi harcot,
    hazát ki mentett, és ki tartott
    vállán át Atlaszként magasba,
    kinek volt kezében csak flaska,
    s a dal a szánkon mit magasztalt,
    ha megterítettük az asztalt...

    A jelszavak fölé hajolva
    kezemre hull az árnyak harca,
    és mormolok hibátlan, fényes
    vonzalmakat, miket kiélez
    a toll, a hang, s feltart, mutatva
    útját, múltját amíg kutatja,
    s felírja kezem erejével:
    mit is remél, és mit is érlel,
    ha olykor átvillan az éden
    emlékezeten, feledésen.

    Ha összébb bújnak most a házak:
    a nyelvük, pusmogás, alázat,
    ki lázadna, a tűz, az élet:
    nyálkás ködök alatt nem éled -
    a város fehér tejbe mártott
    száraz kenyér, belé szivárog
    a tél, világunk hűs leve.
    Őrizd magad, hibátlan élet,
    dermedt telünkbe feketéllett;
    kik árkot lépnek, mezsgyét hagynak,
    ugass utánuk, ha siratnak,

    és szólj, ha készen van a mérleg...Vissza a főoldalra